Biernes betydning for naturen - Natures-Help
Naturlig hjælp

Bierne er stærkt truet – men de har stor betydning for miljøet

Rundt omkring på jorden har bierne det hårdt, og der er store trusler mod dem. Det betyder, at bestanden af bier falder år for år – noget som kan få store konsekvenser. Det kan nemlig få store konsekvenser for og gå ud over fødevareproduktionen verden over. 

Store konsekvenser

Hvis bestanden af bier bliver ved med at falde, kan det få den konsekvens, at der vil komme fødevaremangel i verden – dette da der ikke vil være bier nok til at bestøve de betydningsfulde afgrøder, som vi i befolkningen har brug for. Bierne har det hårdt ,og de kæmper rigtig mange steder for at overleve. Nogle bier dør af madmangel, hvor andre dør af mangel på husly – og nogle dør på grund af pesticider. 

Honningbier er noget, som mange kan forholde sig til. Der er mange, som forbinder bier med de bier, der leverer honning til os, men bierne er meget mere end bare leverandører af lækker honning til morgenbordet. Det er ikke kun honningbierne, der er hårdt ramt og ikke kun her, at man ser store tab i bestanden. De vilde bier er ikke i en meget bedre situation. Det gælder særlig de specialiserede bier, som ofte kun lever af bestemte nektar og pollen fra enkelte specielle planter. Derfor er der ligeledes mange af disse bier, som forsvinder i disse år. Dette skyldes blandt andet, at de mister deres fødegrundlag, men det skyldes også, at de mister de steder, hvor de kan leve og overvintre. 

I Danmark skyldes det, at man har et for ensformigt landbrug uden store variationer i afgrøden og blomsterbestanden – som bierne altså har brug for. En ting som spiller en stor rolle er, at vi alle fjerner alt ukrudt og blomster som eksempelvis lever vildt i vejkanten. Hertil fjernes en masse af det naturlige hegn, som vi ser i landskaberne såsom buskene som gror mellem markerne. 

Tidligere så man meget større mængder af vilde planter, ukrudt og hegn rundt i landskaberne, og det har konsekvenser for bierne, at det ikke er tilfældet længere. De mangler nemlig lige præcis de dele. Det har så store konsekvenser, at det ikke bare har ledt til en nedgang i de enkelte bibetande, men det har skabt store konsekvenser for hele biodiversiteten i den danske natur. Det skaber en ond cirkel og en form for konsekvenskæde for når blomsterne forsvinder, vil bierne også forsvinde, og når bierne vil forsvinde, er der ikke længere nogen til at bestøve blomsterne, også kan de heller ikke overleve, hvormed de også vil forsvinde. 

Hvad kan du gøre? 

En ting, som man kan gøre for at støtte bierne, er at købe honning. Man hjælper nemlig bierne, hvis der er større efterspørgsel på honning, da det dermed vil betyde, at der vil komme flere biavlere. Hvis der kommer flere biavlere, vil der komme flere bier. Det er derfor en måde at holde gang i bestanden af bier. I den forbindelse er det ikke anbefalet at købe økologisk honning, da dette ofte er importeret fra andre lande grundet de meget restriktive regler for økologisk honning i Danmark. Man bør derfor fokusere på i stedet at købe dansk honning, da det dermed vil gavne bestanden i Danmark. Hvis man virkelig vil gøre en forskel, kan man overveje selv at have et lille biarvler sted og sælge deres honning i vejkanten. 

Selv hvis man bor i byerne kan man gøre en stor forskel for bierne. Det kræver nemlig ikke, at man har et stort landbrug, for det skal også høstes hvert år, og så har bierne ikke godt af det længere. Nej – det er derfor nødvendigt, at selv almindelig husstande også gør noget godt for bierne. Bierne lever godt i byer, hvor der er blomster hele året rundt i parker, haver og på terrasser, hvor det omvendt på landet er mest i foråret, at der er føde til bierne, da det derefter bliver høstet. 

Du kan derfor være til stor hjælp for bierne, hvis du planter en masse blomster. Hvad end det er på en altan ved din lejlighed, eller du har en stor have, hvor du kan plante en masse blomster. Bor du på en grund, hvor der vokser vilde blomster, skal du endelig lade det gro for biernes skyld. Der er en stor tendens til, at haver skal være så simple som mulige, så de er nemme at passe. Men det kan også være nemt at passe en naturgrund, hvor naturens egne planter blot får lov at leve og formere sig efter deres naturlig vækst. 

Man kan også bygge et bihotel eller insekt hotel, som i de seneste år er blevet meget populært. Det kan være et hyggeligt projekt i en familie, hvor selv børnene kan være med og synes det er sjovt. Det kan bygges af forskellige stykker træ og andre materialer man har. Jo flere forskellige komponenter, som hotellet bygges af, jo mere attraktivt for forskellige insekter. Bierne er særligt vilde med sivrør, eller specifikke humlebikasser, hvor de kan yngle og overvintre. 

Natures-Help har sat fokus på at hjælpe bierne ved bl.a. uddele gratis planter og vedlægger blomsterfrø ved alle ordrer ifm. FNs Verdens Bi-dag den 20.05.20.

Opdateret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *