Hampefrøliekld
CBD

Virker CBD virkelig mod sygdomme?

Kan jeg bruge CBD til at dulme symptomer fra sygdom?

Til det er der et helt klart svar: Ja, det kan du. Dog er det vigtigt også at nævne, at CBD selvfølgelig har forskellige virkninger på forskellige mennesker med forskellige sygdomme.

Det er også vigtigt at nævne, at vi ikke hævder, at CBD kan kurere kroniske lidelser. CBD kan derimod hjælpe til at dæmpe smerter og psykologiske udsving i forbindelse med forskellige lidelser.

Men hvilke lidelser kan CBD faktisk hjælpe på?

Inflammation

Flere undersøgelser viser, at CBD har stor effekt imod inflammationer i kroppen. Overordnet fordi CBD stopper de kemiske forbindelser som fungerer som ”inflammatoriske budbringer”. Bl.a.:

  • Histamin, som er inddraget i allergiske reaktioner og udløser bl.a. høfebersymptomer
  • IL2, IL4, IL6 m.fl., som bl.a. er involveret i autoimmune sygdomme som fx gigt og psoriasis
  • Prostaglandins og Leukotrienes, involveret i at igangsætte og opretholde en inflammatorisk tilstand

Ganske ofte fungerer CBD via receptoren CB2, som er til stede i det meste af kroppe (tarm-, lymfe-, nerve-, immunsystem samt bindevævet). Men ift. inflammation fungerer CBD primært ved at regulere de kemiske forbindelser ”budbringerne”, som er involveret i inflammation. Enten ved at nedsætte signalerne til de stoffer (fx cytokiner) som øger betændelse eller øge signalerne til de stoffer, som nedsætter betændelse i kroppen. Altså, igen, ved at skabe balance i kroppen.

En krop belastet af højt inflammationsniveau har ofte nedsat immunforsvar, da B- og T-cellerne har travlt med at bekæmpe vira/bakterier. Herudover kan inflammationer medvirke til smerter, bl.a. grundet de stoffer som kroppen sender til områder med inflammation.

Immunforsvaret

Flere videnskabelige undersøgelser antyder, at CBD arbejder på at balancere immunforsvaret, således immunsystemet hverken overreagerer, og potentielt kan forårsage autoimmune sygdomme og allergier – eller undertrykkes, og dermed tillader vira mm at skabe sygdomme i kroppen.

Denne proces foregår via det det endocannabinoide system, hvor immunsystemet påvirkes via CB2 receptorer i immuncellerne. CB2 er de receptorer, som CBD interagerer med.

Studierne antyder bl.a., at CBD kan øge produktionen af IL-2 cytokiner, som identificerer og angriber trusler mod immunforsvaret. Er kroppen i underskud af disse cytokiner, og dermed mere modtagelige overfor vira, indikerer studier altså, at CBD kan hjælpe kroppens immunforsvar i balance og bekæmpe vira.

Er kroppens immunforsvar derimod overaktivt og angriber kroppens egne raske celler, hvilket kan skabe inflammatoriske (betændelses-) tilstande og autoimmune sygdomme, indikerer studier at CBD kan undertrykke T-cellernes funktion. T-celler er de celler, som identificerer og dræber uønskede celler, herunder altså kroppens egne, hvis de fejlagtigt er identificeret som ”fjender”.

Forskning viser desuden, at CBD også kan være et effektivt antibiotikum, bl.a. mod de bakterier der er skyld i streptokok infektioner. Ligeledes indikerer forskningen, at CBD muligvis kan bekæmpe antibiotika-resistente bakterier.

Stress

Vi kender alle til at føle os stressede eller pressede. Har vi taget tallerkenen for fuld, eller tager vi ikke nok tid til os selv, kan vi føle os overvældede. Dog er der mere til den reelle sygdom stress, end blot at føle sig overvældet.

Men hvad er stress egentlig?

Sygdommen stress udløses, når kroppen danner for meget kortisol. Dette sker særligt, når man har været udsat for konstant stress over en længere periode. Kortisol er et hormon, som produceres i binyrerne. Kortisol er ligeledes detvstof, som får os til at føle os klar og en smule nervøse, når vi skal til eksamen eller præstere.

Hvis ikke kroppen får mulighed for at slappe af, og er i konstant alarmberedskab, kan den konstant høje tilstedeværelse af kortisol svække kroppen betydeligt. Derfor er langvarig stress skadeligt for din krop.

Angst og depression

Føler du dig konstant ængstelig, bliver du uforklarligt panisk over visse ting? Eller har du en følelse af tomhed og nedstemthed? Så er det muligt, at du lider af angst eller depression.

Angst kan vise sig i mange former. Lige fra panikangst til specificeret angst. Fælles for alle typer af angst er, at det er irrationelt, og kan styre hele ens hverdag. Med angst kommer ofte depression – en generel følelse af nedstemthed og tomhed, som synes uoverskuelig.

Forskning har bevist, at depression har en sammenhæng med nedsat produktion af signalstofferne serotonin og dopamin. Disse to signalstoffer kaldes også for hjernens egne lykkepiller.

Hvordan kan CBD hjælpe mig, hvis jeg lider af stress, angst eller depression?

Da stress, angst og depression alle er lidelser som oprinder i hjernen, kan CBD hjælpe. Det er bevist, at CBD påvirker det endocannabiodiske system, som består af receptorer og neurotransmittorer, og styrer de fleste af kroppens systemer.

Disse systemer omfatter blandt andet hormonsystemet, nervesystemet og immunsystemet. Cannabioderne i CBD vil derfor gå ind og lokalisere, hvor der er ubalancer i systemerne, og give et boost i den rigtige retning.

Det er bevist, at CBD har en afslappende virkning, men også at det øger evnen til at fokusere.

Som før nævnt hænger stress og øget produktion af hormonet kortisol uløseligt sammen. Her kan CBD bidrage til at sænke produktionen af kortisol, hvis denne er for høj.

Dog er det vigtigt at understrege, at stress også har meget at gøre med ydre påvirkninger, som arbejde og andre forpligtigelser. CBD kan ikke garantere at helbrede stress, men kan bidrage til, at du føler dig mere afslappet og det kan hjælpe dig til at sove bedre.

I forbindelse med angst og depression, kan CBD hjælpe dig, især hvis du ofte føler dig ængstelig og urolig. Som før nævnt kan CBD virke afslappende, og dette kan hjælpe dig med at håndtere din angst bedre og få dig til at føle dig mere rolig.

Ud over de nævnte lidelser kan CBD have gavnlig effekt på en række andre psykiske lidelser, blandt andet PTSD og ADHD.

Men er det kun psykiske lidelser, som CBD kan have en dulmende effekt på?  Nej. CBD kan også dulme symptomerne på en række fysiologiske lidelser. Disse vil vi komme ind på nu.

CBD og migræne?

Lider du af perioder med dunkende hovedpiner? Har du også kvalme, og måske endda synsbesvær under disse anfald? Lider du af migræne, kan CBD måske hjælpe dig til ikke at være bundet til sengen flere gange om ugen.

Ligesom det endocannabiodiske system kontrollerer immunforsvaret og hormonsystemet, binder cannabioderne sig også til det sted i hjernen, som kontrollerer smerte. Og der er ingen tvivl om, at smerte og migræne går hånd i hånd.

Det er videnskabeligt bevist, at CBD kan lindre migræneanfald ved den rette dosis, for de fleste vil det ligge et sted imellem 100 & 200 mg. om dagen i mindst 3 til 6 måneder. CBD kan simpelthen reducere smerten i et migræneanfald, og dermed gøre det lettere at leve med migræne.

Vi har interviewet flere migrænepatienter i Danmark og kan konstatere, at flere har fået utrolig stor hjælp og effekt imod kampen mod migrænen med en simpel CBD-olie fra natures-help.eu – dem vi har talt med, har alle benyttet 3000mg olie

CBD og gigt

Gigtpatienter oplever symptomer som muskelspasmer, stive led, hævede led og generelle smerter i leddene, især når disse er kolde.

I dag bliver flere gigtpatienter behandlet med medicinsk cannabis på recept, fordi det er videnskabeligt bevist, at CBD kan lindre muskelstivhed. Derfor kan det også være gavnligt for dig at benytte dig af CBD, hvis du lider af gigt.

CBD og epilepsi

Studier indikerer, at CBD bl.a. påvirker det område i hippocampus (TRPV1) som er involveret i udvikling af epilepsi samt epilepsianfald, ved at normalisere produktionen af det stof (Ca2+) som i høje mængder er påvist at medvirke til epilepsi samt epilepsiske anfald.  

I et forsøg med mus fandt forskere, at behandling med CBD reducerede epilepsianfald med op mod 70%. Generelt viser flere forsøg effekt af CBD mod epilepsi for mennesker ved indtag af mængder varierende mellem 5 og 100 mg CBD/kg/dag.

Ved epilepsianfald kan man overveje, at indtage CBD via vaping, da optag sker hurtigere og bedre via lungerne, hvorved beroligende effekt indtræffer næsten øjeblikkeligt.

Det anbefales at starte op med en lille mængde CBD (mll. 5-15 mg/dag) og øge langsomt indtil man mærker effekt. Desuden at dosis tilpasses kroppens generelle sundhedstilstand.

CBD og antibiotika?

Forskning fra Syddansk Universitet viser, at CBD øger effekten af antibiotika. Forsøget viset, at ved at kombinere CBD og antibiotika, så forskerne en mere kraftfuld effekt end ved behandling med antibiotika alene. Så for at dræbe et vist antal bakterier kunne de anvende mindre antibiotika.

Der skete tre ting med stafylokokbakterierne, da de blev behandlet med forskernes kombi-medicin:

  • Bakterierne kunne ikke længere dele sig normalt.
  •  Visse nøglegeners udtryk blev nedsat i bakterierne. 
  •  Bakteriernes membran blev ustabil.

I Canada har andre forskere fra McMaster University i Toronto udført et lignende studie af et andet cannabis-stof, CBG.

Studiet, ledet af Eric D. Brown fra Department of Biochemistry and Biomedical Sciences, viser, at CBG kurerede mus for MRSA-infektioner lige så effektivt som stoffet vancomycin, der er et af de sidste antibiotika, der stadig er effektivt mod resistente bakterier. 

CBD olier med fuldspektret CBD indholder alle plantedele fra cannabis-planten, dog kun max 0,2% af det psykoaktive stof THC. Fuldspektret CBD olie kan købes hos flere forhandlere.

Opdateret

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *